Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projkekt uchwały w sprawie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy” przyjętego uchwałą Nr 0150/745/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia „Projektu za
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
Data wytworzenia informacji2012-01-18
  1. 2012-01-18 08:53:28 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-01-18 08:52:55 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  3. 2012-01-18 08:51:58 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  4. 2012-01-18 08:51:30 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  5. 2012-01-18 08:50:55 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  6. 2012-01-18 08:49:05 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  7. 2012-01-18 08:48:40 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  8. 2012-01-18 08:47:32 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  9. 2012-01-18 08:45:40 Piotrowska Urszula - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót