Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
Treść projektu

Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęWiltos Monika
Osoba wprowadzająca informacjęMyszor Monika
Data wytworzenia informacji2017-11-21
  1. 2017-11-21 13:17:20 Myszor Monika - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-11-21 11:52:19 Myszor Monika - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót