Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęChumowicz Maria
Osoba wprowadzająca informacjęChumowicz Maria
Data wytworzenia informacji2012-01-09
  1. 2012-01-09 08:56:21 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-01-09 08:55:52 Chumowicz Maria - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót