Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/547/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finasowej Województwu Śląskiemu w Katowicach na finasowanie bieżącej konserwacji starego koryta rzeki Gostynka w km 0+000- 4+500
Treść projektu

według załącznika

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSawa Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
Data wytworzenia informacji2017-08-28
  1. 2017-08-31 09:18:51 Trela Sabina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót