Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działek nr 1632/77 i 1633/77 położonych przy ul. Leśnej w Tychach
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działek nr 1632/77 i 1633/77 położonych przy ul. Leśnej w Tychach

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęWiltos Monika
Osoba wprowadzająca informacjęKwaśniewicz Anna
Data wytworzenia informacji2017-08-23
  1. 2017-08-23 09:24:02 Kwaśniewicz Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót