Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Jaroszowickiej 100
Treść projektu

Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Jaroszowickiej 100

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOporek Izabela
Osoba wprowadzająca informacjęSwoboda Barbara
Data wytworzenia informacji2017-08-21
  1. 2017-08-21 10:30:48 Swoboda Barbara - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-08-21 10:29:50 Swoboda Barbara - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót