Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 1617/240 i 464/240, położone przy ul. Promnickiej w Kobiórze
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 1617/240 i 464/240, położone przy ul. Promnickiej w Kobiórze

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMyszor Monika
Osoba wprowadzająca informacjęKwaśniewicz Anna
Data wytworzenia informacji2017-06-19
  1. 2017-06-19 08:22:08 Kwaśniewicz Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót