Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 4117/73 i 4123/79, położonych przy al.Jana Pawła II w Tychach
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 4117/73 i 4123/79, położonych przy al. Jana Pawła II w Tychach

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMyszor Monika
Osoba wprowadzająca informacjęKwaśniewicz Anna
Data wytworzenia informacji2017-06-19
  1. 2017-06-19 08:20:32 Kwaśniewicz Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-06-19 08:19:43 Kwaśniewicz Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót