Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/102/11 z dnia 28.04.2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy,których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3lata
Treść projektu

Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/102/11 z dnia 28.04.2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSwoboda Barbara
Osoba wprowadzająca informacjęOlak Beata
Data wytworzenia informacji2011-09-26
  1. 2011-09-26 08:45:50 Olak Beata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2011-09-26 08:38:12 Olak Beata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót