Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt Uchwały Rady MIasta Tychy z dnia 22.06.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
Treść projektu

Uchwała Rady MIasta Tychy z dnia 22.06.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMrugała Sławomir
Osoba wprowadzająca informacjęUrbańczyk Bożena
Data wytworzenia informacji2017-06-16
  1. 2017-06-16 11:52:12 Urbańczyk Bożena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-06-16 11:52:02 Urbańczyk Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót