Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie odwołania pana radnego Jerzego Sienickiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy, w związku z wnioskiem grupy radnych
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót