Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt uchwały RM Tychy ws wyrażenia opinii przez RM Tychy o wejściu miasta Tychy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego zw. metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 o zw. metropolitalnymw województwie śl.
Treść projektu

Projekt uchwały  Rady Miasta Tychy z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Miasta Tychy o wejściu miasta Tychy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2017-05-08
  1. 2017-05-08 11:00:24 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-05-08 10:57:47 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót