Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Samorządowym Instytucjom Kultury w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych położonych w Tychach
Treść projektu

Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Samorządowym Instytucjom Kultury w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych położonych w Tychach

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOporek Izabela
Osoba wprowadzająca informacjęSwoboda Barbara
Data wytworzenia informacji2017-04-18
  1. 2017-04-18 09:13:16 Swoboda Barbara - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-04-18 09:12:33 Swoboda Barbara - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót