Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2017 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Miasta Tychy prawa użytkowania wieczystego działki nr 1082/20 stanowiącej ul. Wejchertów
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2017 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Miasta Tychy prawa użytkowania wieczystego działki nr 1082/20 stanowiącej ul. Wejchertów

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMyszor Monika
Osoba wprowadzająca informacjęKwaśniewicz Anna
Data wytworzenia informacji2017-03-22
  1. 2017-03-22 14:45:26 Kwaśniewicz Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót