Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 1453/42, 1131/32, 1287/32 i 910/32, położonych przy ul. Edukacji w Tychach
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 1453/42, 1131/32, 1287/32 i 910/32, położonych przy ul. Edukacji w Tychach

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMyszor Monika
Osoba wprowadzająca informacjęKwaśniewicz Anna
Data wytworzenia informacji2017-03-22
  1. 2017-03-22 14:43:27 Kwaśniewicz Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót