Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy ws przyjecia sprawozdania z realizacji Planu Gosppodarki Odpadami dla Miasta Tychy za lata 2009-2010
Treść projektu według załącznika
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
Data wytworzenia informacji2011-05-25
    Powrót