Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 0150/XXXIII/619/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2005 r.
Treść projektu Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0150/XXXIII/619/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXX/577/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót