Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana S. G. wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenia nieważności Uchwały Nr IV/51/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powtórnego rozpatrzenia skargi Pana S. G. na działalność Prezydenta Miasta Tychy oraz poprzedzającą ją Uchwałę Nr 0150/XLVIII/1103/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010 r.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
Data wytworzenia informacji2011-04-27
    Powrót