Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0150/XIX/406/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie instrukcji finansowo-księgowej dla organów jednostek pomocniczych miasta Tychy.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2011-02-21
    Powrót