Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt uchwały Rady miasta Tychy w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/905/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy Placu Świętej Anny
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Darwina
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy Placu Świętej Anny .
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie we współużytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ul. Grota Roweckiego.
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach – etap I
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.09.2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.09.2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.
11 projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami
Powrót