Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych, położonych w Tychach przy ul. Cichej
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Tychach w rejonie ul. Nowokościelnej
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.08.2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.08.2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2014 r. ​w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/19/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r.
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2014 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnej Pani Marioli Szulc
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/872/14 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2014 r.
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2015
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla „Karolina”
Powrót