Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/480/12 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na okręgi wyborcze.
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały Nr XII/231/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tychy
3 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2016
4 projekt uchwały Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.06.2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.06.2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach.
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Suble w Tychach
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Komisję Samorządową konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Karolina”
10 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Serdecznej w Tychach
11 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania skargi Pani A T do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Tychy
12 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach
13 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach
14 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2014 r.
Powrót