Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Tychach przy ulicy Zimorodków
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ulicy Browarowej
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ulicy Spacerowej i Małej Alei Róż
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ulicy Dziewanny
5 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
6 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/658/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.
7 projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy nr 0150/XXVII/606/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy programu „3+ Liczna Rodzina”.
9 Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr XVII/363/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu z zakresu polityki społecznej pn. „AKTYWNI 60+”.
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.
12 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/643/13 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2013 r.
13 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczychna rok 2014.
14 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Anna”.
15 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.).
16 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/610/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013r.
Powrót