Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A K na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach oraz Prezydenta Miasta Tychy.
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2012 r.
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S. B. z dnia 11 lutego 2013 r.
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A. M. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S. K. na działalność Prezydenta Miasta Tychy oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23.05.2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23.05.2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23.05.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23.05.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
Powrót