Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przekazania środków publicznych NZOZ Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MENS SANA Sp. z o.o. na realizację zadania publicznego
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawarcia wieloletniej umowy o świadczenie usług publicznych z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej w Tychach - etap pierwszy.
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 października 2013 r. Państwa G i R J na działalność Prezydenta Miasta Tychy.
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17.12.2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17.12.2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 17.12.2013 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXVI/568/13 z 31.01.2013r. w spr. zaciąg. pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA na real. zad. pn.„Mediateka XXI w. w Tychach.Rewitalizacja obiektu po Zesp. Szkół Municypalnych"
10 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2014 r.
11 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr 600/98 Rady Miasta Tychy z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia stawki
Powrót