Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Einsteina 4
2 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości 2
3 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Cichej 6
4 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
5 UCHWAŁA RADY MIASTA TYCHYz dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tychach, przy ul. Sadowej.
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.09.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na okręgi wyborcze
9 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Tychy.
Powrót