Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R. W. na działalność Prezydenta Miasta Tychy.
2 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Starokościelnej
3 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Nałkowskiej.
4 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.03.2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.03.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G. S. oraz Pana S. W. na działalność Prezydenta Miasta Tychy.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach.
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach.
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Tychach.
14 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach.
15 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.
Powrót