Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Beskidzkiej
2 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
3 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Tychy
4 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "ABC"
5 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Honorata"
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Karolina"
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Magdalena"
8 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Teresa"
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Urszula"
10 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Z"
11 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Żwaków"
12 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Żwaków-Suble"
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23.02.2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.
14 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23.02.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040
15 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie planu pracy Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej na I półrocze 2012 r.
16 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XV/299/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej.
17 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.
18 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Nad Jeziorem i ul. Sikorskiego
19 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Cichej1
20 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
21 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
22 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach przy Al. Piłsudskiego 10
23 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku
24 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów
25 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów
Powrót