Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
2 Projekt uchwały z w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania
4 projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Zacisze i ul. Beskidzkiej
5 projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Nowej i ul. Żorskiej
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/19/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego, Zast
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.).
8 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnej Pani Anny Czagan-Niedbał.
9 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
10 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/472/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy prz
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.11.2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.11.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/304/12 z 26.01.2012r. w sprawie zaciąg. pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA na real. zadania pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda”
14 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
15 Projekt uchwały w spawie porozumienia z Miastem Bieruń
Powrót