Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Konecznego
2 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Darwina i al. Niepodległości.
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2011 r.w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Elfów.
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Przemysłowej.
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.08.2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.08.2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Cielmickiej 45
10 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wstąpienia Pana Andrzeja Kazimierza Kściuczyka w miejsce Pana Henryka Śliwińskiego, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
11 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2012.
12 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/111/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „ABC”.
13 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/112/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Honorata”.
14 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/113/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Karolina”.
15 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/114/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Magdalena”.
16 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/115/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Teresa”.
17 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/116/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Urszula”.
18 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/117/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Z”.
19 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/118/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Żwaków”.
20 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/119/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Żwaków-Suble”.
Powrót