Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 projekt Uchwały Rady Miasta z dnia 26.05.2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Samochodowej
2 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "ABC"
3 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Honorata"
4 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Karolina"
5 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Magdalena"
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Teresa"
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Urszula"
8 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Z"
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Żwaków"
10 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Żwaków-Suble"
11 projekt Uchwały Rady Miasta z dnia 26.05.2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Edukacji
12 projekt Uchwały Rady Miasta z dnia 26.05.2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Stefana Batorego
13 projekt Uchwały Rady Miasta z dnia 26.05.2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Edukacji
14 projekt Uchwały Rady Miasta z dnia 26.05.2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości
15 projekt Uchwały Rady Miasta z dnia 26.05.2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Bielskiej
16 projekt Uchwały Rady Miasta z dnia 26.05.2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Fitelberga
17 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy” na okres od dnia 1 lipca 2011 do dnia 30 czerwca 2012 roku
18 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.
19 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.05.2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.
20 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.05.2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044
21 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 0150/XLI/934/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad przyznawania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy
22 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
23 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.
24 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Tychy.
25 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy ws przyjecia sprawozdania z realizacji Planu Gosppodarki Odpadami dla Miasta Tychy za lata 2009-2010
26 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Powrót