Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2010 - 2014
1 Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012
2 Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
3 Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Dębowej 20
5 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.11.2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.11.2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.11.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIX/561/04 R.M Tychy z dnia 16.12.2004 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla TTBS
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.11.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLII/972/10 R.M.Tychy z dnia 29.04.2010 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla TTBS
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy.
11 Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawarcia porozumienia z partnerami w projekcie pt.: „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”
12 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z sytuacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.
Powrót