Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XIX/325/2016 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca
Treść projektu

 

Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XIX/325/2016 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy w przedmiocie wstąpienia przez miasto do Związku Metropolitalnego

 

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęNosalik Mirosław
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2016-05-19
  1. 2016-05-19 11:22:32 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót