Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystegow prawo własności
Treść projektu

Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystegow prawo własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Junaków stanowiącej działkę nr 405

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKolny Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęKwaśniewicz Anna
Data wytworzenia informacji2016-05-16
  1. 2016-05-16 08:59:48 Kwaśniewicz Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót