Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej pobierania przez Urząd Miasta Tychy opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót