Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/951/2014 Rady Miasta Tychy dnia 30 października 2014r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęChumowicz Maria
Osoba wprowadzająca informacjęChumowicz Maria
Data wytworzenia informacji2016-05-05
  1. 2016-05-05 08:50:33 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-05-05 08:48:42 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  3. 2016-05-05 08:46:01 Chumowicz Maria - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót