Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLVII/1064/10 z dnia 30 wrześniea 2010 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
Treść projektu projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLVII/1064/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęWencel Antoni
Osoba wprowadzająca informacjęOlak Beata
Data wytworzenia informacji2010-10-21
    Powrót