Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach dotyczącej procedur obowiązujących w zakresie windykacji (...)
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKomisja Rewizyjna
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
Data wytworzenia informacji2016-01-27
  1. 2016-01-27 11:23:41 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-01-27 11:21:49 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
  3. 2016-01-27 11:21:25 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót