Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy
Treść projektu Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęKatarzyna Jędrysik
Data wytworzenia informacji2010-10-19
    Powrót