Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/257/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
Treść projektu

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/257/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKoniarczyk Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2016-01-18
  1. 2016-01-18 09:37:48 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót