Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt uchwały RM Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. ws uchylenia uchwały Nr XVII/234/92 RM w Tychach z dnia 5 marca 1992 r. ws ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu (z póź. zm.)
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRadni Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2015-11-20
  1. 2015-11-20 12:47:11 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-11-20 12:44:52 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  3. 2015-11-20 12:09:34 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót