Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.04.2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy
Treść projektu Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 29.04.2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęMrugała Sławomir
Data wytworzenia informacji2010-04-21
    Powrót