Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach, zatwierdzonego uchwałą NR 0150/XV/330/03 Rady Miasta w Tychach z dnia 18 grudnia 2003 r.
Treść projektu Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach, zatwierdzonego uchwałą NR 0150/XV/330/03 Rady Miasta w Tychach z dnia 18 grudnia 2003 r.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2010-04-16
    Powrót