Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie opinii Rady Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy
Treść projektu Projekt został opracowany na wniosek Doraźnej Komisji Rady Miasta Tychy ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Tychy wnioskowanej przez gminę Bieruń - będzie wprowadzany jako punkt dodatkowy do porządku obrad Rady Miasta w dniu 25 marca 2010 r.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2010-03-24
    Powrót