Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad obciążania służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tychy
Treść projektu

projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad obciążania służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tychy

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrudka Anna
Osoba wprowadzająca informacjęGrudka Anna
Data wytworzenia informacji2015-08-19
  1. 2015-08-19 13:04:18 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-08-19 13:03:39 Grudka Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót