Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały nr 0150/569/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001r. w sprawie lokalizacji targowisk miejskich i określenia zasad oraz warunków prowadzenia handlu na tych targowiskach.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęHałaczkiewicz Anna
Data wytworzenia informacji2010-02-09
    Powrót