Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przekształcenia publicznych szkół dla młodzieży w Zespole Szkół nr 2, przy ul. Andersa 20
Treść projektu Projekt uchwały w sprawie przekształcenia publicznych szkół dla młodzieży: Policealnego Studium Zawodowego oraz Medycznego Studium Zawodowego wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Tychach, przy ul. Gen. Andersa 20 w szkoły ponadgimnazjalne pod nazwą Szkoła Policealna nr 1 i Szkoła Policealna Medyczna wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Tychach przy ul. Gen. Andersa 20 - zgodnie z reformą ustroju szkolnego
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót