Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
Treść projektu Załącznikiem do projektu uchwały jest sprawozdanie z kontroli zgodności z prawem (ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm.) wprowadzenia aneksu nr 3 do umowy nr 27/06 zawartej w dniu 7 czerwca 2006 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Komunikacji, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Spółką z o.o. w Tychach na wykonanie usług przewozowych publicznej komunikacji miejskiej na rzecz gminy Tychy.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2009-10-26
    Powrót