Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Czechowa 7
Treść projektu

projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Czechowa 7

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzymoszek Beata
Osoba wprowadzająca informacjęSzymoszek Beata
Data wytworzenia informacji2015-04-20
  1. 2015-04-28 07:58:16 Szymoszek Beata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-04-28 07:56:52 Szymoszek Beata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2015-04-20 13:02:44 Szymoszek Beata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót