Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2006 - 2010
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. o zmianie zmiany Uchwały Nr 0150/XXIII/496/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2009-10-26
    Powrót